SOPIMUSEHDOT

 

Etävalmennuksen sopimusehdot - Tmi Tommi Jalomäki

 

1) Valmennussopimus (myöhemmin ’Sopimus’)

 

Sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja ’Tommi Jalomäki’ (myöhemmin ’Toimittaja’) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin ’Asiakas’). Sopimus katsotaan tehdyksi, kun sen sisältämät palvelut on maksettu. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa Asiakkaalle Toimittajan tarjoamia palveluita, jolloin palvelut ostanut yritys tai yksityishenkilö vastaa kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista. Asiakas kuitenkin sitoutuu käyttäytymään palveluita tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakkaan ollessa alaikäinen tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus sopimuksen tekemistä varten.

2) Asiakkuus

 

Sopimus on määräaikainen. Sopimusta ei voida irtisanoa sopimuskauden aikana. Mikäli Asiakas ei käytä palveluita sopimuskauden aikana, niin palvelut katsotaan vanhentuneiksi eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman Toimittajan hyväksyntää.

 

3) Etävalmennus 

Etävalmennus sisältää seuraavat palvelut: harjoitusohjelma, ravitsemuksen tietopaketti, 30 minuutin etätapaaminen sekä sähköpostituki. Etävalmennus alkaa, kun Toimittaja on välittänyt ravitsemuksen tietopaketin ja harjoitusohjelman sähköpostitse Asiakkaalle. Etävalmennus päättyy, kun sopimuskauden viimeinen päivämäärä ylittyy. Etävalmennuksen sisältämät palvelut ovat saatavilla Asiakkaalle vain etävalmennuksen voimassaoloaikana. 

4) Tapaamiset

 

Tapaamiset tulee käyttää etävalmennuksen voimassaoloaikana tai kahden kuukauden kuluessa ostohetkestä. Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja palveluiden osalta. Mikäli Asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen, niin hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia Toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohta siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää Toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. 

 

5) Maksaminen

 

Sopimuksen sisältämät palvelut maksetaan kertamaksuna. Maksuehto laskulle on neljätoista (14) päivää. Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle ellei sopimus purkaannu Toimittajasta johtuvasta syystä tai Asiakkaan vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi. Palveluiden hinnat määräytyvät kunkin palvelun osalta erikseen hinnaston mukaisesti. Palvelut voidaan maksaa verkkokaupassa ja laskulla.

 

6) Sopimuksen purkaminen

 

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden. Asiakkaan tulee toimittaa Toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta purkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös silloin, kun Toimittaja olennaisesti rikkoo sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa sopimusta. Sopimus voidaan myös purkaa Asiakkaan ja Toimittajan yhteisellä päätöksellä. 

 

7) Henkilötiedot

 

Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain mukaisella tavalla.

 

8) Turvallisuussäännöt

 

Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat palvelut tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä Asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.

Tmi Tommi Jalomäki pidättää oikeuden tehdä muutoksia sopimusehtoihin. Palveluiden käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä ja noudattamista. Asiakas vakuuttaa, että hän on tutustunut näihin ehtoihin huolellisesti etukäteen ja sitoutuu noudattaman niitä.

 

Päivitetty: 6.5.2020

© Tmi Tommi Jalomäki 2016-2020